menu.less

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Dle nařízení (EU) 2016/679 -obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále os.ú.) se správcem těchto údajů stává MAPH s.r.o.
 2. Kontaktní údaje správce:            

  adresa: Dlouhá 779, Liberec XXV, 46312, Tel: 485 164 062
  adresa: Vrtky č.p.79 – areál družstva,Vrtky u Všelibic, Tel: 605 219 453
 1. ú. se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě
 2. Správce nejmenoval pověřence na ochranu os.ú.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Společnost zpracovává os.ú., které mu poskytl sám odběratel nebo os.ú., které společnost získala na základě plnění objednávky.
 1. Společnost zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupné smlouvy.
 2. Kupní smlouvou se rozumí vystavená faktura na zboží nebo službu
 3. Společnost nijak dál os.ú. nevyužívá (nezasílá reklamní e-maily, netelefonuje s nabídkou zboží apod. )

 

 Účel zpracování osobních údajů

 1. Údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření kupní smlouvy, a to v tomto rozsahu: název subjektu, kontaktní telefon/e-mail, adresa, v případě plátce DPH i IČO a DIČ
 2. Údaje společnost získá od samotného zákazníka
 3. Při vlastním odvozu, není nutné zadávat identifikační údaje – všeobecný odběratel

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává os.ú. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 1. Po uplynutí této doby společnost údaje skartuje.

 

Kdo má kontakt s osobními údaji

 1. Zaměstnanci společnosti - fakturant, řidič, skladník
 2. Externí pracovník – účetní, řidič

Odběratel má právo:

 1. přístupu ke svým os.ú.
 1. na opravu os.ú.
 2. na výmaz os.ú.
 3. na omezení zpracování
 4. na přenositelnost údajů
 5. odvolat souhlas se zpracováním os.ú.
 1. podat stížnost u Úřadu pro ochranu os.ú. v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu os.ú..

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení os.ú..
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť os.ú. v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k os.ú. mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

footer.less
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies Více informací